Chính sách ưu đãi cho thành viên

 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO THÀNH VIÊN

1.Thời trang FU  Member 
    Thời trang FU  là chương trình dành cho Khách hàng Thân Thiết mới, bạn sẽ được  những ưu đãi và những quyền lợi đặc biệt dành riêng. Tài khoản thành viên được quản lý  bảo mật và cập nhật theo số điện thoại.

2. Làm sao  trở thành khách hàng Member Thời trang FU ?
    Khi bạn mua sản phẩm bất kỳ đầu tiên và để lại thông tin đăng ký Tên, Số điện thoại,ngày sinh nhật. Bạn sẽ được cộng dồn điểm theo số tiền và nâng hạn của mình. 
    Hoặc đăng kí trước trên hệ thống.
3. Xếp hạng thành viên?
    Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu thăng hạng. 

Chi tiêu

Hội viên Đồng

Hội viên Bạc

Hội viên Vàng

Hội viên Kim Cương

<600k

ü   

 

 

 

Từ 600k- 1000k

 

ü   

 

 

Từ 1000k – 2500k

 

 

ü   

 

Từ 2500k trở lên

 

 

 

ü   

Thành viên Đồng: 
  • Tặng 2 Voicher Giảm 8% khi giới thiệu bạn bè ( Hạng dùng 1 tháng).
Thành viên Bạc: 
  • Giảm 5% cho mỗi lần mua sắm.
  • Tặng 2 Voicher Giảm 8% khi giới thiệu bạn bè ( Hạng dùng 2 tháng).
Thành viên Vàng:
  • Giảm 10% cho mỗi lần mua sắm.
  • Tặng 2 Voicher Giảm 8 % khi giới thiệu bạn bè ( Hạng dùng 2.5 tháng).
Thành viên Kim Cương: 
  • Giảm 15% cho mỗi lần mua sắm.
  • Tặng 2 Voicher Giảm 8% khi giới thiệu bạn bè ( Hạng dùng 3 tháng).
Cùng các chương trình và ưu đãi khác dành riêng cho thành viên sẽ được gửi thông tin qua tin nhắn và email

Hotline 09.466.466.94